• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Informasjon

Les dette før du klager

  • Ved klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil ved gjennomføringen som kan ha hatt noe å si for karakteren din. Du kan ikke klage på selve karakteren.

  • Klagefristen er 10 dager etter at eksamen er avholdt. 

  • For elever som skal søke seg videre til påbygg eller høyere utdanning, finnes også mulighet for såkalt «hurtigklagebehandling» i juni. Da settes det egne frister, som kan være kortere enn 10 dager.

  • Klagen behandles av en klagenemnd i fylkeskommunen. Du vil få kopi av uttalelser fra eksaminator og sensor om gjennomføringen av eksamen, samt uttalelse fra rektor før den behandles.

  • Hvis du får medhold i klagen, blir eksamen annullert, og du har rett til å gå opp til ny eksamen. Gjelder klagen et trekkfag, skal det trekkes fag på nytt. Hvis du er elev med bestått standpunktkarakter i faget, kan du velge å la være å gå opp til ny eksamen.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader